Od roku 1994 poskytujeme následující auditorské služby v souladu s mezinárodními auditorskými standardy pro klienty převážně podnikatelského sektoru:

-       audit účetní závěrky (řádné, mimořádné, mezitímní) dle české legislativy

-       prověrka účetní závěrky u subjektů, nepodléhajících statutárnímu auditu

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s klienty a průběžnou spolupráci během celého účetního období.

Provádění auditorské činnosti pro naše klienty zahrnuje nejen postupy dle příslušných právních norem ČR a mezinárodních auditorských standardů, ale rovněž  poradenství u složitých účetních případů a konzultace případných účetních a daňových problémů osobně či prostřednictvím e-mailu.